Mine Storage Logo White
Search
Close this search box.

Samrådsprocess i Vånga

Mine Storage har nu inlett den allmänna samrådsprocessen om ett pumpkraftverk i Vånga i Kristianstad kommun.

Projektet har under det senaste året arbetat vidare med undersökningar och har haft ett avgränsningssamråd i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken med Länsstyrelsen och flera möten med olika parter. Nu påbörjar vi ett brett samråd med alla som är berörda och intresserade. Vi har redan fått in flera kloka och viktiga synpunkter och vi hoppas på att fler vill dela med sig av tankar, förväntningar och farhågor kring projektet.

Kontakta oss på:
dialog@minestorage.com

Under juni och juli kommer vi ordna öppna möten såväl som enskilda möten. Här på hemsidan kommer vi lägga ut information om tid och plats för detta. Vi kommer också annonsera i Sydsvenska Dagbladet och i lokaltidningar för att nå så många som möjligt.

Samrådsfasen pågår fram till och med augusti och vi vill ha dina synpunkter senast den 31 augusti 2024 på ovanstående e-postadress. Här hittar du mer information om projektet och ett samrådsunderlag: Samrådsinformation Vånga

Follow us on social media!